Met onze eigen houthakselaar kunnen wij ter plaatse hout, takken, stronken en dergelijke vermalen. Op deze manier vermijd je hoge transportkosten en dure stortkosten. Bovendien kan het gehakselde hout opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden.

Andere diensten